Werken bij WeCreate

Computersoftware

Wecreate Consulting adviseert individuele bedrijven, sectorfondsen, branche organisaties, O&O fondsen, publiek private samenwerkingsverbanden en overheden rondom employability vraagstukken.
 
Het teweegbrengen van een duurzame verbetering in de arbeidsmarkt is ons doel. Dit doen wij door samen met onze opdrachtgevers projecten op te zetten én uit te voeren die een positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt van morgen.
 
Wecreate Consulting bezit een unieke combinatie van competenties en visie op de arbeidsmarkt. Wij bieden daarmee een portfolio aan diensten om oplossingen te creëren voor de uitdagingen van onze opdrachtgevers: of het nu gaat om het stimuleren van sociale innovatie om zo meer te halen uit de innovatiekracht van mensen, of het realiseren van duurzaam werkgeverschap en intersectorale arbeidsmobiliteit.

Wij werken aan de verbetering van employability. Onze opdrachtgevers schakelen ons bijvoorbeeld in voor arbeidsmarktonderzoek, beleidsvraagstukken, strategische heroriëntatie, deskresearch of het opzetten van strategische allianties tussen overheid en bedrijfsleven.

Locatie

Driebergseweg 22 3708 JC Zeist Nederland
20-50 Medewerkers
1 Kantoren
2012 Oprichtingsjaar