Financiële stereotypen: Hoe ze de diversiteit en innovatie in de sector beïnvloeden en wat je ertegen kunt doen als werkgever

Werkgever

2,5 min

Wie zie jij voor je als je denkt aan de typische 'Frans-van-finance'? Laat ons raden... een kleurloze man, die voorovergebogen achter zijn desktop zit te tikken. Naast hem staat een koffiemok: “Geld maakt niet gelukkig, maar koffie wel". Uiterst geestig. Zijn spijkerbroek is iets aan de strakke kant en heeft hoogwater, wat zicht geeft op zijn grijze sokken met donkerblauwe stippen erop. Die matcht hij altijd met een das in dezelfde kleur én, op een gekke dag, hetzelfde motiefje. Want: “Never change a winning team”, aldus Frans.

Hebben we gelijk? Dan ben je aan het stereotyperen. In deze blog vertellen we je waarom deze stereotypering de diversiteit en innovatie van bedrijven tenietdoet en ook hoe je het tegengaat. Lees mee!

Wat zijn de financiële stereotypen?

Naast onze interpretering had het ook gekund dat jij juist een ander beeld in je hoofd krijgt als je denkt aan de typische finance-medewerker. Het kan eigenlijk twee kanten op in deze sector:

  1. Saaie Frans

  2. Wallstreet-type met een duur horloge om de pols, strak in pak en grote praatjes, om zijn mannetje te kunnen staan op de apenrots.

En inderdaad, het is altijd een man. Wij vragen ons hardop af: wáárom? Waar komen deze stereotyperingen toch vandaan?

Waar komen die stereotypen vandaan?

Mensen maken stereotypen omdat we graag dingen simpeler maken in ons hoofd. Het helpt ons sneller informatie te verwerken. Ze ontstaan wanneer we eigenschappen aan hele groepen toeschrijven, gebaseerd op wat slechts een paar mensen in die groep doen. Soms zoeken we bewust informatie die onze bestaande overtuigingen bevestigt en negeren we wat dat tegenspreekt.

Stereotypen worden vaak versterkt wanneer onze vrienden dezelfde ideeën delen. Media en popcultuur dragen er ook aan bij door bepaalde groepen steeds op dezelfde manier af te beelden. Onze hersenen houden van snelheid en efficiëntie, dus gebruiken ze stereotypen als korte routes om snel beslissingen te nemen, ook al zijn die soms niet helemaal juist. Ten slotte kunnen persoonlijke ervaringen en interacties met mensen leiden tot stereotypen, zelfs als die niet op iedereen in die groep van toepassing zijn.

Impact van stereotypen in de financiële sector

Het creëren van die stereotypen gebeurt dus vrijwel automatisch in het menselijk brein, maar we moeten er bewust van worden dat dit een negatief effect heeft op de financiële sector. Het kan talenten ontmoedigen om er te gaan solliciteren. Neem vrouwen: die zullen mindersnel de stap zetten om te gaan werken in finance, omdat er een mannelijk stigma op ligt. Dit heeft niet alleen een beperking op de diversiteit, maar ook op de inclusiviteit: niet iedereen voelt zich welkom in deze sector, terwijl zij wél de juiste kennis in huis hebben. Hoe zonde is dat?

Innoveren met diversiteit

Als werkgever wil je juist een divers en inclusief bedrijf. Achtergronden, identiteiten en kenmerken die verschillen van elkaar, zorgen ervoor dat teams veel uiteenlopende perspectieven en ervaringen met zich meebrengen. Dit leidt sneller tot creatievere en originele oplossingen voor problemen. Dit gaat hand-in-hand met het kritisch denken, want niet iedereen zal het meteen met elkaar eens zijn. Wanneer teamleden meteen verschillende manier van denken met elkaar in gesprek gaan, worden ideeën uitgedaagd en grondig onderzocht. Zo heb je niet alleen een bruisende werkvloer vol dynamiek, maar ook als bedrijf een voorsprong op concurrerende bedrijven in de competitieve markt.

Hoe stereotypen de innovatie remmen

Je zal hier zelf vast een invulling aan kunnen geven, maar toch: stereotypen remmen de innovatie van je bedrijf, doordat creatieve ideeën worden beperkt en verschillende denkwijzen ontmoedigd. Daarbij schrik je talenten af die juist een frisse wind in je bedrijf kunnen brengen. Het uit zich bijvoorbeeld wanneer waardevolle inzichten van teamleden worden genegeerd vanwege hun achtergrond, productontwikkeling wordt beperkt tot een smalle, demografische groep, en nieuwe marktkansen die worden gemist door vast te houden aan oude aannames.

Een veranderend landschap

Goed, wat moet je doen om dit allemaal te voorkomen of te veranderen? Laten we beginnen met manieren om stereotypering te doorbreken:

  • Geef voorlichting of maak bewustwordingscampagnes om bestaande stereotypen aan te pakken;

  • Geef trainingen en workshops gericht op het identificeren en vermijden van stereotiep denken;

  • Betrek je organisatie actief bij opendiscussies over stereotypen. Geef je medewerkers hierin een stem.

Wat kun je doen om van je bedrijf een diverse en inclusieve werkplek te maken?
  • Neem een inclusief beleid en diversiteitsinitiatieven aan;

  • Creëer een cultuur waarin respect en gelijke kansen voor alle medewerkers heerst;

  • Maak gebruik van wervings- en promotiepraktijken die diversiteit stimuleren;

  • Ondersteun ondervertegenwoordigde groepen;

  • Moedig medewerkers aan om feedback te geven en regelmatig te evalueren over de diversiteit en inclusiviteit van de organisatie.

Het doorbreken van dit stereotype en ervoor zorgen dat jouw bedrijf een inclusieve cultuur heeft, gaat niet zomaar. Het vraagt om constante inspanning, zowel op individueel als op organisatorisch niveau. Waar ga jij als eerste mee aan de slag?

Je zou kunnen beginnen met het aannemen van divers talent. Wat wil nou, die hebben wij! Meer weten? Neem dan hier contact op met één van onze Business Consultants.

Andere blogs

Financiële stereotypen: Hoe ze de diversiteit en innovatie in de sector beïnvloeden en wat je ertegen kunt doen als werkgever

19 september 2023

Effectieve interviewtechnieken voor het aannemen van financiële professionals

04 augustus 2023

Wervingstrends in de financiële industrie: wat werkgevers moeten weten 

07 juli 2023